Verzekeringen

Geolokalisatie ten dienste van de verzekeraars

Uw portefeuille bevat categorieën bestuurders van wie het interessant is permanent of bij een ongeval toegang te hebben tot de informatie over hun verplaatsingen en hun rijgedrag. Weten dat ze dagelijks door gevaarlijke risicozones rijden, dat ze heel wat kilometers afleggen, dat ze meestal sneller rijden dan de maximaal toegelaten snelheid, is informatie met een werkelijke toegevoegde waarde voor een operationele visie op factoren die ongevallen veroorzaken, die niet wettig zijn,... Telefleet integreert heel wat onmisbare functies voor een efficiënt beheer van uw portefeuille. Ontdek de voordelen.

Fonctionnalités de géolocalisation liées au secteur de l’assurance :

 Light vehicles: cars, vans, motorcyclesSpecial assetsHGVsTrailersContainersShipsMobile homesRailway wagons
Diefstalalarminclusinclusinclusinclusinclusinclusinclusinclus
Uren motor / verplaatsingenoptionnel optionneloptionnel optionneloptionnel 
Tracking Lightinclusinclusinclusinclusinclusinclusinclusinclus
ID bestuurder / passagieroptionnel inclus  optionneloptionnel 
Rijgedragoptionnel optionnel   optionnel 
Geofencinginclusinclusinclusinclusinclusinclusinclusinclus
Blokkering anti-herstartinclus inclus  optionneloptionnel 
Kilometersinclusoptionnelinclusoptionneloptionneloptionnelinclusoptionnel
Alarm onderhoudoptionnel optionnel  optionneloptionnel 
Inbraakalarminclusinclusinclusoptionneloptionneloptionneloptionneloptionnel
Opening van de deuren optionneloptionneloptionneloptionneloptionnel optionnel
Interfacing toepassing beroepoptionneloptionneloptionneloptionneloptionneloptionneloptionneloptionnel
Alarm ongevaloptionneloptionneloptionneloptionneloptionneloptionneloptionneloptionnel
inclusinbegrepen      optionnelin optie

Telefleet biedt de verzekeraars de mogelijkheid van de «Tracking Light» functies, hetzij permanent, hetzij per incident:

Een tracking light is een tracking op vraag van de beheerder of het versturen 2 tot 3 maal per dag, van informatie naar de Telefleettoepassing.

 • Bepalen of het voertuig / de asset zich in een risicozone bevindt / verplaatst
 • Het aantal kilometers bepalen dat het voertuig in een bepaalde tijd heeft afgelegd: uurrooster, seizoen, jaar, enz.
 • De profiling en het rijtype van de bestuurder bepalen
 • Bepalen « wie » met het voertuig rijdt
 • Een alarm krijgen in het geval van uitzonderlijke gebeurtenissen of een ongeval
 • Een « diefstalalarm » krijgen
 • Het aantal gereden uren rapporteren indien er een abnormale overschrijding is
 • In geval van de verzekering van de inhoud van een vrachtwagen, een container,... informeren over de gebeurtenissen zoals het openen van een deur, de temperatuur, een inbraakalarm, enz.
 • Informeren over de alarmen van het toestel: onderhoud, panne, voor een eventuele tussenkomst
 • ...

 

Met de functies van Telefleet voor de verzekeringssector kunt u informatie ophalen, maar u kunt geen personen in real time traceren. Hier geldt de bescherming van het privéleven.

De Telefleetoplossing gecombineerd met ons gamma toestellen is geschikt voor:

 • Lichte voertuigen : wagens, bestelwagens, motoren
 • Boten
 • Bijzondere assets
 • Mobilhomes
 • Zware voertuigen
 • Wagons
 • Aanhangwagens
 • Containers

 


 

 

Uw voordelen

 1. Visie per categorie: wees alerter voor « risicobestuurders » dan voor de andere klanten van uw portefeuille, voor voertuigen waarop dieven een oogje hebben;... en personaliseer dus uw onderzoeken en verslagen.
 2. Meer professioneel advies: door uw klanten voor te stellen hun dekking en hun contract aan te passen, aan de hand van verslagen voorgesteld door Telefleet. Uw reputatie vaart er wel bij en uw professionalisme zal meer dan ooit op prijs worden gesteld.
 3. Bewijstool: eenvoudigere en snellere oplossing van geschillen en discussies tussen verzekeraars, wat kan leiden tot besparingen door een administratieve vereenvoudiging.
 4. Onderscheid u, wees een baanbreker: uw concurrenten zijn nog niet vertrouwd met deze tool voor een optimaal management en cliëntenbeheer die nochtans uw bestaande softwareprogramma’s aanvult.

flecheTelefleet is de ideale geomanagementoplossing voor uw beroep. Neem contact op met ons om een dienstenvoorstel te krijgen dat toegesneden is op uw specifieke behoeften.

Telefleet biedt u wat u nodig hebt >>

Contact

Geïnteresseerd door een demo of een offerte?
Neem contact met ons op!